Piramide? Wat doet dat dan?

Piramides waren en zijn energie-centrales. Ze werken als antenne naar de kosmos. Een antenne die informatie (energie) bundelt en doorgeeft aan alles wat je erin zet. Dat wat erin staat wordt ‘opgeladen’. Het krijgt meer energie en meer weerstand. Je kunt een kleine piramide op verschillende manieren inzetten bijvoorbeeld in huis maar ook buiten. Een grotere piramide is geschikt voor in huis of buiten als meditatie piramide. 

Meditatie centrum & Rust centrum

Na de bouw van het Osho Meditatiecentrum is duidelijk dat een piramide een enorm hulpmiddel is bij het mediteren. Het versterkt en verdiept elke meditatie.
De meeste mensen komen tot rust in een piramide. Zelfs hele beweeglijke ADHD kinderen komen in een piramide meer bij zichzelf. Energie oplader: Een grote piramide werkt als energie oplader; dit heeft natuurlijk een positief effect bij vermoeidheidsklachten en klachten die het gevolg zijn van lage energiespiegels. Denk hierbij aan ontstekingsziektebeelden, slechte wondheling en lage weerstand. Een piramide is ook een: Emotie resetter, Anti-depressivum, Algemene weerstand, heeft een positieve invloed op dieren. Een piramide brengt je in contact met het wezenlijke en helpt je het gegroeide los te laten. Dit werkt bijzonder mooi en (soms verdacht) snel bij dieren. Gedragsproblemen en oude trauma’s verdwijnen als sneeuw voor de zon. Een piramide werkt bij elk diersoort. Soms is een grote piramide te ‘sterk’ voor een dier. Het dier zal dan de omgeving van de piramide opzoeken en hier in de omgeving wat omstruinen. Ik ken honden die meerdere malen per dag een rondje om een grote piramide rennen maar er niet in komen.

Ook heeft een piramide invloed op de bodem. Je kunt een piramide inzetten als je een grondstuk wilt verbeteren. Een piramide heeft invloed op de bodem en de gewassen die er groeien. Het vergroot de biodiversiteit waardoor de soortenrijkdom toeneemt. Planten die de overhand hebben (denk aan boterbloemen, zevenblad, zuring) worden minder agressief en gedragen zich ‘socialer’ waardoor anderen ook een plekje krijgen. De pH en daardoor de bodemsamenstelling veranderd. Er vindt meer mineralisatie plaatsen waardoor planten (en mensen) beter ‘gevoed’ worden.