Zelf een piramide bouwen?

Dat kan!

ZELF EEN PIRAMIDE BOUWEN? DAT KAN!

Het is niet zo moeilijk als je een beetje handig bent.

De uitdaging is dat je zo precies mogelijk werkt, en niet teveel afwijkt van de opgegeven maten.
100% is heel lastig, maar ga daar wel van uit, dan wijk je het minste af.

Wat zijn de maten?
Ik zal je de sleutel geven waarmee je alle mogelijke piramides kunt maken die je maar wilt.

1. Je begint met het onderzoeken van de plek waar je hem wilt plaatsen.De hoogte is vaak niet de beperking of je moet er een onder je bed willen plaatsen, dan eerst de hoogte opmeten.

De piramide heeft in verhouding een groot grond-oppervlak, de basis.
Die is vaak meer bepalend. Begin met het opmeten daarvan, en hoe houdt hiermee rekening dat de een lijn op de Noord-Zuid-lijn gericht komt te staan. (Zie foto A)

2. Wat zijn de mogelijkheden waar moet mag je rekening mee houden.
Als je de hoogte hebt vastgesteld, dan berekenen we van daaruit de andere factoren.

De piramide is samengesteld uit vier gelijkbenige driehoeken.
De basis vinden we door de gekozen hoogte van de piramide, te vermenigvuldigen met de factor 1,57075

De twee zijden vinden we door dezelfde hoogte te vermenigvuldigen met de factor 1,4945
(Zie foto B)
Voorbeeld: Gekozen hoogte 40 cm
40 cm x 1.57075 = 62,83 basis
40 cm x 1.4945 = 59,78 zijde

Zelf een piramide bouwen - Foto A

Foto A

Zelf een piramide bouwen - Foto B

Foto B